Trang chủ » Bếp Gas công nghiệp » Tủ Cơm Công Nghiệp
Tủ Cơm 30Kg một cánh tay vặn(không hao)

Mã hàng : MF-TC30kg
Đơn giá : 17.540.000 VNĐ
Trạng thái : Còn hàng
- Xem Chi tiết -
Tủ Cơm 70Kg 2 cánh tay vặn(không phao)

Mã hàng : MF-TC70kg
Đơn giá : 25.000.000 VNĐ
Trạng thái : Còn hàng
- Xem Chi tiết -
Tủ cơm 80kg 2 cánh mở tay vặn-không phao

Mã hàng : MF-TC80kg
Đơn giá : 26.100.000 VNĐ
Trạng thái : Còn hàng
- Xem Chi tiết -
Tủ cơm 100kg 2 cánh mở tay vặn (không phao)

Mã hàng : MF - 100kg
Đơn giá : 29.200.000 VNĐ
Trạng thái : Còn hàng
- Xem Chi tiết -
Tủ cơm 50Kg (2 cánh) cánh mở tay vặn-không phao

Mã hàng : MF-50Kg2TV
Đơn giá : 22.350.000 VNĐ
Trạng thái : Còn hàng
- Xem Chi tiết -
Tủ Cơm 90 Kg Tay Vặn-không phao

Mã hàng : MF-90KgTV
Đơn giá : 27.500.000 VNĐ
Trạng thái : Còn hàng
- Xem Chi tiết -
Tủ Cơm 40Kg tay vặn -không phao

Mã hàng : MF TC40
Đơn giá : 18.600.000 VNĐ
Trạng thái : Còn hàng
- Xem Chi tiết -
Tủ Cơm 50Kg một cánh tay vặn-không phao

Mã hàng : MF TC50Kg
Đơn giá : 20.200.000 VNĐ
Trạng thái : Còn hàng
- Xem Chi tiết -