Trang chủ » Bếp Gas công nghiệp » Tủ Cơm Công Nghiệp
Tủ Cơm 30Kg một cánh tay vặn(không hao)

Mã hàng : MF-TC30kg
Đơn giá : 15.000.000 VNĐ
Trạng thái : Còn hàng
- Xem Chi tiết -
Tủ Cơm 70Kg 2 cánh tay vặn - Khay dập

Mã hàng : MF-TC70kg
Đơn giá : 22.000.000 VNĐ
Trạng thái : Còn hàng
- Xem Chi tiết -
Tủ cơm 80kg 2 cánh mở tay vặn - Khay dập

Mã hàng : MF-TC80kg
Đơn giá : 24.000.000 VNĐ
Trạng thái : Còn hàng
- Xem Chi tiết -
Tủ cơm 100kg 2 cánh mở tay vặn - Khay thường

Mã hàng : MF - 100kg
Đơn giá : 26.000.000 VNĐ
Trạng thái : Còn hàng
- Xem Chi tiết -
Tủ cơm 50Kg (2 cánh) cánh mở tay vặn - Khay...

Mã hàng : MF-50Kg2TV
Đơn giá : 19.000.000 VNĐ
Trạng thái : Còn hàng
- Xem Chi tiết -
Tủ Cơm 90 Kg Tay Vặn - Khay dập

Mã hàng : MF-90KgTV
Đơn giá : 26.000.000 VNĐ
Trạng thái : Còn hàng
- Xem Chi tiết -
Tủ Cơm 40Kg một cánh tay vặn - Khay dập

Mã hàng : MF TC50Kg
Đơn giá : 16.000.000 VNĐ
Trạng thái : Còn hàng
- Xem Chi tiết -